Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás

Az 1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló Törvény értelmében, minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) szolgáltatást köteles biztosítani, valamennyi munkavállalója számára.

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás

Az 1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló Törvény értelmében, minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) szolgáltatást köteles biztosítani, valamennyi munkavállalója számára.

Árak

„D” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében

7000 Ft

/fő/év

„C” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében

8000 Ft

/fő/év

„B” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében

9000 Ft

/fő/év

Alapszolgáltatások, melyeket a foglalkozás-egészségügy keretein belül biztosítunk:

munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése

jogosítvány orvosi alkalmassági vizsgálatok

gépkezelő orvosi alkalmassági vizsgálatok

a munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatásainak, kockázatainak vizsgálata

foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása

szaktanácsadás a kockázatkezeléshez

munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás

számítógépes munkahelyek véleményezése

közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában

közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában

egészségügyi dokumentáció készítése a munkavállalókról

az elsősegélynyújtásban és sürgős orvosi beavatkozásban való közreműködés

Lépjünk kapcsolatba!

Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

Az alkalmassági vizsgálatoknak 4 típusát különböztetjük meg

előzetes

időszakos

soron kívüli

záróvizsgálat

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat:

Mikor kell elvégezni?

 • valamennyi munkavállalónál a munkába lépést megelőzően
 • fennálló munkaviszony esetén, ha a munkavállaló munkakörében változás áll be
 • fennálló munkaviszony esetén, ha a munkáltató kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzésre kívánja a munkavállalót kiutaztatni.

A vizsgálatra milyen dokumentumokat, okmányokat hozzon magával a munkavállaló?

 • Személyi igazolvány, TAJ kártya
 • „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” nyomtatványt (Honlapunkon a letölthető dokumentumokban megtalálható). Ezt a nyomtatványt a munkáltatónak kell kitöltenie megjelölve a munkakört és a munkakörrel járó megterhelést és igénybevételt. Ezen adatok nélkül az alkalmassági vizsgálatot nem tudjuk elvégezni!
 • Törzslapkivonat, melyet a dolgozó ez előző munkahely üzemorvosától szerezhet be.
 • Igazolás a háziorvostól munkába lépéshez, melyben a háziorvos nyilatkozik a munkavállaló krónikus betegségeiről, rendszeres gyógyszereiről.
 • Orvosi zárójelentések, szakorvosi-, labor-, rtg leletek, melyeket korábbi lényeges betegségek kapcsán kapott.
 • Egészségügyi kiskönyv (nyomtatványboltokban beszerezhető) járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben:

                   élelmiszerrel dolgozók, étkeztetéssel kapcsolatos minden munkakör,

                   6 év alatt gyermekek ellátásával kapcsolatos minden munkakör

 • Tüdőszűrő vizsgálat érvényes lelete járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben (33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint. Szükség esetén a vizsgálatra a beutalót a foglalkozás-egészségügyi szolgálatunk adja.
 • Bakterológiai széklet vizsgálat eredménye, lues serológia. A vizsgálatokra a beutalót a foglalkozás-egészségügyi szolgálatunk adja:

                   bölcsődékben, óvodákban,

                   6 év alatti gyermekek ellátásával kapcsolatos minden munkakör esetén,

                   gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben dolgozóknál stb.

 • Védőoltási könyv 14 év felettiek részére – amennyiben munkájához kötelező védőoltásban kell részesülnie.

Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatról:

Vizsgálat célja, hogy megállapítsuk a dolgozónál nem alakult-e ki a foglalkozástól függő, vagy attól független megbetegedés, amely a munkakör ellátására való alkalmatlansággal járna együtt vagy egészségügyi ellátást igényel.

A vizsgálatra a munkáltatónak ki kell tölteni a „Beutalás munkaköri alkalmassági vizsgálatra időszakos” nyomtatványt (Honlapunkon a letölthető dokumentumokban megtalálható).

A dolgozónak magával kell hoznia az előző munkaköri alkalmassági vizsgálat óta keletkezett orvosi zárójelentéseit:

 • szakorvosi leleteit,
 • ha van egészségügyi kiskönyvét,
 • ha van oltási könyvét.

Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatról:

Az alábbi esetekben kötelező elvégezni:

 • ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör gyakorlására
 • ha az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló, az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön
 • heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően
 • heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget követően, valamint a külön jogszabály szerinti 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén a 10 napot meghaladó keresőképtelenséget követően
 • ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved
 • ha a munkavállaló munkavégzése – nem egészségi ok miatt – 6 hónapot meghaladóan szünetel
 • ha az a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítésre irányuló, a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kérelem benyújtásához szükséges.

Záróvizsgálatról:

Az alábbi esetekben kötelező elvégezni:

 • a külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, illetve ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, illetve a munkaviszony megszűnésekor;
 • idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet megszűnésekor, továbbá ha a foglalkoztatott korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott;
 • külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően.